کاراکو

اطلاعات پروژه

  • مشتری:کاراکو
  • تاریخ:15 مهر 1401
  • دسته بندی:تولید محتوا
  • مکان: اصفهان کانتینر پارک

کافه و رستوران کاراکو

تولید محتوا مجموعه کافه رستوران کارکو شامل:

  • ۱۴ ریلز تبلیغاتی
  • ۶۵ ویدیو استوری
  • ۱۲۰ عکس استوری

نمونه تیزر های کافه رستوران